Orman Yönetiminin Avantajları


Ormanlar, iklim değişikliğinin azaltılmasına ve adaptasyonuna katkıda bulunmak, çölleşmeyi ve toprak erozyonunu önlemek, doğal afetlerin etkilerini hafifletmek, havayı ve suyu temizlemek ve biyoçeşitliliği korumak gibi temel ekosistem hizmetlerini yerine getirir.

Faydalar

Orman Koruma Konseyi (FPC), geliştirdiği standartlar ve sunduğu sertifikasyon programlarıyla, orman arazilerinin sorumlu bir şekilde yönetilmesini ve tedarik zinciri boyunca izlenmesini sağlar. Orman Koruma Konseyi (FPC)'nin geliştirdiği standartlar sayesinde sayesinde üretici ve tedarikçi firmaların kötü ahşaptan kaçınarak risklerini azaltmalarına yardımcı olunmaktadır.

Orman koruma ve yönetim sistemleri, hem üretici firmalar, hem tüketiciler hem de ekosistem için son derece faydalıdır. Özellikle orman kaynaklı üretim yapan kuruluşlar için ahşabın sürdürülebilir şekilde yönetilen kaynaklardan geldiğini kanıtlamak, güvenilir ve çevreye duyarlı bir marka imajı kazandırmaktadır.

Üretici ve tedarikçi firmalar, sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen ürünlerin, aslında olağanüstü çevresel faydalara sahip olduğunun ve işletmenin sürdürülebilirliğe olan bağlılığını göstermek için mükemmel bir fırsat olduğunun bilincindedir.

Sorumlu bir şekilde yönetilen ormanlardan malzeme satın almak, büyük ve küçük orman sahiplerini desteklemek anlamına gelmektedir. Bu davranış aynı zamanda biyoçeşitliliği arttırmakta, temiz hava ve su oluşturmakta, yenilenebilir kaynakları desteklemekte ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaktadır.

Bir orman sürdürülebilir olduğunda, yıllarca ortalıkta olacaktır - bu da onu insanların, hayvanların ve bitkilerin yaşaması, çalışması ve oynaması için ideal bir yer haline getirir. Bu hayali gerçeğe dönüştürmek için farklı yerler farklı yaklaşımlar gerektirebilir. 

Sürdürülebilirlik aynı zamanda ormanın ve çevredeki toplulukların ihtiyaçlarının da dikkate alınması anlamına gelir. Ancak sürdürülebilirlik, ormanın yalnız kaldığı anlamına gelmez. Aslında, birçok sürdürülebilir kalkınma programı, ormanı yönetmeye yardımcı olmak ve herkes ve dahil olan her şey için mümkün olan en büyük faydayı sağlamak için endüstrilerle birlikte çalışır. Bu çabalar, orman kaynaklarını sorumlu bir şekilde toplama ve yasadışı ağaç kesimini düzenleme yollarını içerir.

İşte bu nedenlerden dolayı Orman Koruma Konseyi (FPC), orman varlıkları korumak adına çeşitli sertifikasyon programları sunarak üreticiyi ve tüketiciyi bilinçlendirme amacındadır. Bu, gelecek nesiller için de bir sorumluluktur.