ORMAN KORUMA KONSEYİ

Orman Koruma Konseyi (FPC)'nin ana hedeflerinden bir ormanların korunmasını sağlayarak doğal hayatın devamlılığını sürdürmek için çalışmaktır. Bu bağlamda Orman Koruma Konseyi (FPC) orman koruma ve orman yönetimi ile ilgili çeşitli standartlar geliştirerek, üretici ve tüketiciyi sürdürülebilir ormancılığa teşvik ederek ormanların korunmasını ve çoğaltılmasını hedefler.