Orman Koruma Konseyi (FPC) Hakkında


Orman Koruma Konseyi (FPC)'nin ana hedeflerinden bir ormanların korunmasını sağlayarak doğal hayatın devamlılığını sürdürmek için çalışmaktır. Bu bağlamda Orman Koruma Konseyi (FPC) orman koruma ve orman yönetimi ile ilgili çeşitli standartlar geliştirerek, üretici ve tüketiciyi sürdürülebilir ormancılığa teşvik ederek ormanların korunmasını ve çoğaltılmasını hedefler.

Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen standartlar temel olarak ormanlara yönelik olsa da, Orman Koruma Konseyi (FPC), ormanları korumanın aynı zamanda temiz suya ulaşımı, ekosistemi, yaban hayatını, yerel halkları ve global ekonomiyi olumlu etkileyen bir kelebek etkisi oluşturduğunu bilincindedir ve bu vizyonu olabildiğince yaymak adına çaba gösterir.

Orman sertifikaları yapısı gereği gönüllülük temelinde programlar olsa da bu tür sertifikasyon programların gelişimi farkındalık oluşturarak devletleri ve henüz harekete geçmemiş resmi kurumları da tetikleyerek, topyekün bir çevre mücadelesine dönüşebilmektedir.

Orman koruma belgelendirme programı, orman yönetimi kalitesinin, kabul edilmiş bir dizi standarda göre değerlendirildiği, kereste, odun ve hamur ürünleri ile kereste dışı orman ürünlerinin izlenmesi ve etiketlenmesine yönelik bir sistemdir.

Orman Koruma Konseyi (FPC) orman koruma sertifikasyon programları, gönüllü piyasa temelli araçlar olarak, ortaya çıkan maliyetleri karşılama yeteneğine ve çoğu zaman yakalanması zor olan yeşil tüketici duyarlılığına bağlıdır. Birçok güçlüğe rağmen orman sertifikasyonu, dünya genelinde ekonomik, çevresel ve sosyal konuları kapsayan bütüncül bir sürdürülebilir orman yönetimi kavramı hakkında farkındalık yaratmaktadır ve bilgiyi yayma konusunda çok başarılı olmuştur.

Orman Koruma Konseyi (FPC), tüm insanların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğuna inanarak, ormanların ve doğanın ancak insanlar bu sürecin önünde ve merkezinde yer alırsa, korunup kollanabileceğinin bilincinde olarak çalışmalarına devam eder. 

Orman Koruma Konseyi (FPC), orman sahiplerini ve orman tedarik zincirinde yer alan kuruluşları, sertifikasyon almaya ve standartları uygulamaya teşvik ederek dünyadaki ormanların korunmasına yardımcı olmalarına fırsat tanır.

Adres

Merkez Mahallesi
Dr Sadık Ahmet Cd, No 38/44 A
Bağcılar/İstanbul - Türkiye

Telefon

+90 212 702 10 00