Ahşap Ürün Sertifikası Nedir?


Ormansızlaşmanın büyük bir çevresel etkisi vardır ve satın aldığımız ürünlerdeki ahşabın bu gelişen felakete katkıda bulunup bulunmadığını söylemek zor olabilir.

Ahşap Ürün Sertifikası Nedir?

Satın aldığınız ahşabın menşei (nereden temin edildiği) konusunda endişeleriniz varsa - ister mobilyada, ister kereste, hatta kağıt ürünler yapmak için kullanılan ahşapta olsun; sertifika aramak size biraz güvence sağlayabilir.

Sertifikalı odun içeren bir ürün, bir alanın biyolojik çeşitliliğinin korunması, erozyon kontrolü ve su kaynaklarının korunması açısından hasadın çevredeki çevreye etkisi dahil olmak üzere, kullanılan ahşabın sürdürülebilir bir şekilde hasat edildiğinin doğrulandığı bir üründür.

Belgelendirme ayrıca, ilgili ormancılık faaliyetlerindeki işçilere nasıl davranıldığı ve yerel / yerli topluluklar üzerindeki etkisi açısından da bazı sosyal adalet unsurlarına sahiptir.

Gözetim Zinciri Sertifikası

Sertifikalı ahşapla ilgili olarak sıkça bahsedildiğini göreceğiniz bir şey, Gözetim Zinciri'dir (CoC). Bu, son üründe bulunan ahşabın hala sertifika kriterlerini karşıladığından emin olmak için ormandan nihai ürüne kadar sertifikalı hammaddelerin izlenmesiyle ilgilidir. Bu izleme biçimi olmadan, bir ürün sadece sertifikalı bir ormandan gelen küçük bir bileşene sahip olabilir ve tüketiciler, ürünün % 100 sertifikalı ahşap olduğuna inanmaya yanıltılabilir.

FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin sunduğu sertifika, en iyi bilinen sertifika sistemlerinden biridir.

FPC (Orman Koruma Konseyi), sertifikalarını şu şekilde tanımlar:

"Dünya çapında sorumlu orman yönetimini ve korumasını destekleyen gönüllü, piyasa temelli bir araç. FPC sertifikalı orman ürünlerinde, tedarik zinciri aracılığıyla hangi kaynaktan olduğu doğrulanır. FPC etiketi, kullanılan orman ürünlerinin sorumlu bir şekilde hasat edilmiş ve doğrulanmış kaynaklardan gelmesini sağlar. "

Orman yönetimi standartlarının temelini 10 ilke ve 56 ilişkili kriter oluşturur. Bu ilke ve kriterlerin temelindede aşağıdaki prensipler yatar;

  • Ormanların veya diğer doğal yaşam alanlarının dönüştürülmesi yasaktır
  • Uluslararası işçi haklarına saygı gösterilmelidir
  • Tehlikeli kimyasalların kullanımına ilişkin yasaklar
  • Yerli halkların haklarına saygı duyulmalıdır
  • Rüşvet ve diğer yolsuzluk türleri yasaktır
  • Özel koruma gerektiren alanların uygun yönetimi temel esastır.