Karbon Tutma ve Depolama


Ormanlar atmosferdeki karbondioksiti emer ve karbon havuzları adı verilen, ağaçları (hem canlı hem de ölü), kök sistemleri, çalılar, orman zemini ve toprakları içeren farklı depolarda depolar. Canlı ağaçlar en yüksek karbon yoğunluğuna sahiptir, ardından topraklar ve orman tabanı gelir. 

Karbon Tutma ve Depolama

Hasat edilen ahşap ürünler ve çöp sahaları da karbon depolar. Bir karbon havuzu ayrıştığında veya yandığında, karbon dioksit olarak karbonu atmosfere geri verir.

İstilacı böcekler ve hastalıklar, kuraklık, orman yangınları ve kentsel gelişim - bunların tümü değişen bir iklimle birleşebilir - ormanlık alan miktarını ve karbon tutma ve depolama oranını etkileyebilir. Ormanlar ve karbon döngüsündeki rolleri değişen iklim koşullarından etkilenir. Yağış ve sıcaklıktaki gelişmeler, orman sağlığı ve üretkenliği üzerinde tahmin etmesi çok karmaşık olan zararlı veya faydalı etkilere sahip olabilir. Koşullara bağlı olarak, iklim değişikliği ormanlarda karbon tutulumunu azaltacak veya artıracaktır, bu da dünya ormanlarının uzun vadede iklim değişikliğinin azaltılmasına ne ölçüde katkıda bulunabileceği konusunda belirsizliğe neden olacaktır. Orman yönetimi faaliyetleri, belirli süreçleri harekete geçirerek ve olumsuz faktörlerin etkilerini hafifleterek karbon tutulumunu etkileme potansiyeline sahiptir.

Devletler, bir dizi yaklaşım yoluyla artan karbon tutma ve depolamayı ve sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarını desteklemektedir. Sağlıklı ormanların korunması çevreye, yenilenebilir enerji üretimine ve kazançlı kereste endüstrisine fayda sağlar.

Bu nedenlerden ötürü FPC (Orman Koruma Konseyi) gibi öncü kuruluşların orman koruma sertifikasyonu programları karbon salınımı ve iklim değişikliği konularında kritik öneme sahiptir.