Yeşil Ekonomiye Katkı


Yeşil ekonomi, geniş kapsamlı bir politika gündemi ve ekonomik hedeflerin sosyal ve çevresel olanlarla uyumlu hale getirilmesine vurgu yaparak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını destekleyen bir araçtır. 

Yeşil Ekonomiye Katkı

Yeşil ekonomi "insan refahı ve sosyal eşitlikle sonuçlanan, aynı zamanda çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçüde azaltan bir ekonomi olarak tanımlanır. En basit ifadesiyle yeşil ekonomi, düşük karbonlu, kaynakları verimli kullanan ve sosyal açıdan kapsayıcı olan bir ekonomi olarak düşünülebilir.

Yeşil ekonomi gündemi, yeni sürdürülebilir teknolojilerin ve yeşil sektörlerin yeni bir kalkınma yolunun motoru olma potansiyeline sahiptir. Yenilenebilir bir kaynağa dayalı olan orman sektörü, çeşitli mal ve hizmetler sağlar. Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar, odun ve odun dışı ürünlerin temini gibi ekonomik değerlerin yanı sıra, iklim değişikliğinin azaltılması; biyolojik çeşitliliğin korunması; erozyona karşı koruma; kırsal alanlarda havza bakımı ve istihdam.

Yeşil bir ekonomide, orman sektörü, odun ve odun dışı orman ürünlerinin yanı sıra hizmet tedarik ederken gelir ve geçim kaynakları yaratır ve değişen iklim bağlamında sağlıklı orman ekosistem hizmetlerini sürdürür. Orman sektörü yönetim sistemleri, tüm orman ekosistemi işlevlerini tam olarak hesaba katar ve orman politikaları, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için ayarlanır.