Sürdürülebilir Ahşap Sağlanması


Ormanlardan elde edilen ahşap ürünler hayatımızın her yönünün bir parçasıdır ve insanların çoğu bunun farkında bile değildir. Evinizdeki mobilya, masanızdaki kağıt, ve hatta bebek bezi vb. - tüm bu ürünler ormanlardan temin edilen hammadde ile üretilirler.

Sürdürülebilir Ahşap Sağlanması

Günümüzde gezegenin ağaçlarını, ormanlık alanlarını ve ormanlarını korumak, insan ırkının gelecekteki hayatta kalması için bir zorunluluk ve kesinlikle kavramamız gereken bir şeydir. Sürdürülebilir ahşap tedariğinde en önemli hususlarda biris, ormanların çoğunluğunun kişi ve kurumlara ait olması, tedarik zincirlerine giden tüm ağaç liflerinin neredeyse yarısının bu gibi ormanlık alanlardan gelmesidir. Yasadışı ağaç kesimini desteklemek veya ormansızlaşmayı teşvik etmek istemiyorsak, sürdürülebilir odun nasıl satın alınacağının farkında olmak gerekmektedir.

Sürdürülebilir ahşap, sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan gelir. Yenilenebilir olması için orman görevlilerinin eko-sistemlere, su havzalarına, yaban hayatına ve ağaçlara zarar gelmesini önlemek için araziyi iyi yönetiyor ve kaynağı kısa vadeli değil uzun vadeli bir bakış açısıyla ele almaları gerekmektedir ve bunu sağlamak için orman yönetim sertifikasyonlarına ihtiyaç duyabilirler.

Sürdürülebilirlik, ormanın hala torunlarınız ve büyük torunlarınız için orada olması ve karbon emisyonlarını emebilmesi ve havamızı gelecek nesiller için temiz tutabilmesinin yanı sıra vahşi yaşam için bir sığınak olması gerektiği anlamına gelir.

Öte yandan sürdürülemez kaynaklardan elde edilen odun, ikinci bir düşünce olmadan, dikkatlice muamele edilmedikçe eski ihtişamına asla geri dönmeyecek çıplak alanlar bırakarak kesilir. Etkileri açıktır - yasa dışı ağaç kesimi toptan yıkıma ve ormansızlaşmaya yol açar.

FPC (Orman Koruma Konseyi), dünya ormanlarının sorumlu yönetimini teşvik eden bağımsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Sertifikasyon sistemleri, sorumlu ormancılığı desteklemekle ilgilenen şirket veya bireyler için uluslararası kabul görmüş standart belirleme ve ticari marka güvencesi sağlar.

FPC logosu güvenebileceğiniz bir şeydir çünkü akredite bir kuruluş olarak ulusal ve uluslararası standartlara göre hizmet verir. FPC (Orman Koruma Konseyi), ahşabın sürdürülebilir kaynaklardan gelmesini, hasattan sonra değiştirilmesini, çevreye ve komşu ekosistemlere zarar vermeden alınmasını garanti etmeye yardımcı olur.