Sürdürülebilir Satın Alma


Dünyanın orijinal orman örtüsünün neredeyse yarısı diğer arazi kullanımlarına dönüştürülmüştür. Endişe yaratan bu durum neticesinde bilinçli üretici ve tüketici, sürdürülebilir orman ürünlerine eskisinden daha çok ilgi göstermektedir.

Sürdürülebilir Satın Alma

Sürdürülebilir bir şekilde üretilen odun ve kağıt bazlı ürünlerin tedarikine olan ilgi artıyor. Endişeli tüketiciler, perakendeciler, yatırımcılar, topluluklar, hükümetler ve diğer gruplar, bu ürünleri satın alırken ve tüketirken olumlu sosyal ve çevresel katkılar sağladıklarını giderek daha fazla bilmek istiyorlar.

Genellikle "sürdürülebilir tedarik" olarak tanımlanan şekilde, kuruluşlar satın alma kararlarında çevresel (ürün ve / veya hizmetlerin çevre üzerindeki etkileri) ve sosyal yönler dahil olmak üzere diğer faktörleri göz önünde bulundurmak için fiyat, kalite, kullanılabilirlik ve işlevselliğin ötesine bakmaktadır. (çalışma koşulları, yerli halkların ve işçi hakları, vb.).

Sürdürülebilir satın alma, bir şirketin faaliyet göstermek için sosyal lisansının korunmasına yardımcı olabilir. İtibar risklerinin azaltılmasına ve nihayetinde sürdürülebilir tedariklerin güvence altına alınmasına yardımcı olabilir. Sürdürülebilir tedarik, şirketleri paydaşlarının değerleriyle uyumlu hale getirmek ve tedarik zinciri boyunca (orman sahipleri ve üreticilerden perakendecilere kadar) organizasyonları değişen iş koşullarına daha dirençli hale getirmek için de kullanılabilir.

Sürdürülebilir şekilde üretilen odun ve kağıt bazlı ürünlere yönelik artan talep, gelişmiş orman yönetimine yol açabilir. Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlar, yenilenebilir bir hammadde kaynağıdır; bu ormanlar aynı zamanda temiz hava ve su, yaban hayatı habitatı ve bazen rekreasyon fırsatları gibi hizmetler de sağlar.

Sürdürülebilir şekilde üretilen ahşap ve kağıt bazlı ürünler, diğer malzemelerle karşılaştırıldığında doğa için son derece önemlidir, çünkü:

  • Yenilenebilir bir kaynaktan geliyorlar - ağaçlar, güneş ışığı, toprak besinleri ve su ürünü.
  • Karbonu yakalarlar - fotosentez yoluyla çoğu ağaç atmosferden karbondioksiti alır ve onu oksijenle değiştirerek sera gazı emisyonlarını azaltır. Sürdürülebilir bir şekilde yönetilen ormanlarda, hasat yoluyla salınan karbon, yenilenme ve yeniden büyüme yoluyla alınan karbonla dengelenir ve bu ormanları karbon nötr hale getirir.
  • Uzun vadede karbonu depolarlar - masif ahşap ve kağıt bazlı ürünler karbonu on yıllar ve hatta yüzyıllar boyunca etkili bir şekilde depolayabilir.
  • Geri dönüştürülebilirler - yeniden kullanılabilirler veya başka ürünlere dönüştürülebilirler, kullanım ömürlerini uzatırlar ve mevcut ağaç lifi kaynak havuzuna eklenirler.