Orman Koruma Standartları


Çeşitli kuruluşlar, sürdürülebilir tarım yöntemleri ve sorumlu orman yönetimi programları geliştirerek uzun süredir ormansızlaşma ile mücadele etmektedir. Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen sertifikasyon programları da geliştirdikleri standartlarla bu amaca hizmet etmektedir.

Standartlar

FPC (Orman Koruma Konseyi) standartları, yüksek koruma değeri olan ormanları korumak için açık gereksinimlere sahiptir. Bu bağlamda tüm orman yönetim sertifikasyon programları arasında öncüdür.

Standartlar belirlenirken birçok faktör dikkate alınmaktadır. FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin uyguladığı orman yönetim standardı, su kalitesini, biyolojik çeşitliliği, yaban hayatı habitatını, risk altındaki türleri ve olağanüstü koruma değerine sahip ormanları korumaya yönelik önlemleri içerir.

Standartlar oluşturulurken, orman korumasına ve yönetimine yönelik gerçekçi hedefler ve parametreler ne kadar açık bir şekilde tanımlanırsa, uygulanması o kadar olasıdır.

Resmi kuruluşlar genelde orman ve ormancılık sorunlarını, çevre, tarım ve enerji alanlarında çeşitli politikalar uygulayarak ele almaktadır. Bu bakımdan Orman Koruma Konseyi (FPC) gibi uluslararası kuruluşlar tarafından tasarlanan sertifikasyon pogramları ormanla ilgili eylemler sunmakta ve bir anlamda bu farklı politikaların koordinasyonunu sağlamaktadır.

FPC (Orman Koruma Konseyi), sorumlu orman yönetimini sürekli olarak iyileştirmeye kararlıdır. Orman Koruma Konseyi - FPC sertifikalı kuruluşlar, sertifikalı arazilerdeki sulak alanları ve nehir kıyısı bölgelerini yönetmek ve korumak için önlemlerle birlikte geçerli su kalitesi yasalarını ve düzenlemelerini karşılamalı veya aşmalıdır. Orman faaliyetlerinden kaynaklanan habitat ve biyolojik çeşitlilik etkilerini sürekli olarak değerlendirmelidirler - bu da habitat kalitesinin iyileştirilmesine ve tehlikede olan veya kritik derecede tehlikede olan türlerin korunmasına yol açar.

Orman yönetimi değerlendirmeleri için FPC (Orman Koruma Konseyi) tarafından geliştirilen standartlar, sertifikasyon programı oluşturulurken geçerli orman yönetim standardının tüm kriterleri için doğrulama araçlarına ilişkin gözlemlerine dayanmaktadır.