Doğal Yaşamın Korunması


Gelişen ormanlar sadece insanlar için değil, aynı zamanda gezegenimizi oluşturan ekosistemler ve vahşi yaşam için de iyidir. Yaban hayatı önemsiyor ve de sürdürülebilir kılmak istiyorsak, ormanlık alanlarda neler olup bittiğini önemsemeniz gerekir.

Doğal Yaşamın Korunması

Risk altındaki vahşi yaşamın yüzde 60'ının yaşamı ormanlara bağlıdır. Bazı havza alanlarında, risk altındaki türlerin yüzde 95'i özel ekosisteme sahip ormanlar ile ilişkilendirilmiştir. 

Ormanlar, binlerce tür için koruma, örtü, yuva alanları, göç koridorları ve yiyecek arama fırsatları sağlar ve türlerin biyoçeşitliliği için hayati öneme sahiptir. Bu açıdan orman sahiplerinin orman yönetim sistemleri ile ilişkileri, binlerce türe doğal yaşam alanı sağlamak için kritik önem taşımaktadır.

Yapılan son araştırmalar, ormanlık arazi sahiplerine ait yaklaşık 78 milyon dönümlük çekirdek ormanlık alanda, habitat için uygun büyük orman parselleri olduğunu göstermektedir. Bu bitişik veya sürekli arazi, sayısız memeli ve kuş türü için yaşam alanı sağlar.

Dahası, kişi yada kurumlara ait olan bu ormanlar sadece kritik yaşam alanı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kırmızı kuyruklu ağaçkakan, karaçam yılanı ve sincap kaplumbağası gibi risk altındaki türler için de yaşam alanı sağlıyor.

Toplamda, Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası, sadece ABD kıtasında yaklaşık olarak 7.700 bitki ve hayvan türünü 'risk altında' (nesli tükenmekte olan veya tehdit altında) olarak sınıflandırır. Tüm bu açılardan değerlendirilecek olursa Orman Koruma Sertifikaları, doğal hayatı korumak için son derece kritik önem taşımaktadır.