Hava Kirliliğine Olumlu Etki


Atmosferimizdeki yüksek zararlı gaz ve partikül konsantrasyonları, insanların, hayvanların ve bitkilerin sağlığını olumsuz yönde etkiler. Aynı zamanda sıcaklıkların yükselmesine ve iklim değişikliğinin yoğunlaşmasına neden olur.

Hava Kirliliğine Olumlu Etki

Ormanlar bu olumsuz durum ile savaşmak için en önemli silahlardır. Ağaçlar, havadaki kimyasalları emerek ve oksijeni serbest bırakarak dünyanın arıtma sistemi olarak hareket ederler. Küresel hava kirliliğiyle mücadele etmek için ormansızlaşmayı durdurmalı ve milyarlarca ağaç dikmeliyiz ve tüm bunları yaparken orman koruma ve yönetim sistemlerinden faydalanmamız en verimli çözüme ulaşmamızı sağlar. 

Sera gazlarının yakılması gibi endüstriyel insan faaliyetleri, havaya toksik kimyasallar ve partiküller salmaktadır. Yoğun kentsel alanlarda yoğunlaşmalar daha kötüdür ve Çin, Hindistan ve Bangladeş gibi büyük imalat sanayilerine sahip ülkeler küresel olarak kaydedilen en yüksek seviyelere sahiptir.

Araçlardan gelen emisyonlar da kötü hava kalitesine katkıda bulunur. Gelişmekte olan ülkelerde, ormansızlaşma ve yakıt için odun kömürü ve odun yakılması itici bir faktördür. Ağaçları kesmek sadece CO2 salmakla kalmaz, aynı zamanda ormanların havamızı temizlemesini de önler.

Birçok hükümetin bir hava kirliliği endeksi vardır ve hava kirliliğinin 'güvenli' seviyeleri için hedefler koymuştur, ancak hemen hemen her ülke şu anda tehlikeli seviyeleri aşmaktadır.

Dünya ormanları her yıl küresel emisyonların üçte birini emiyor. Azot oksitler, amonyak ve kükürt dioksit gibi partiküller, kokular ve kirletici gazlar bir ağacın yapraklarına yerleşir. Ağaçlar bu zehirli kimyasalları stomaları veya 'gözenekleri' yoluyla emerek bu kimyasalları havadan etkin bir şekilde filtreler. Ağaçlar ayrıca ısıyı hapsederek sera gazı etkisini azaltır, yer seviyesindeki ozon seviyelerini düşürür ve hayat veren oksijeni serbest bırakır. Mevcut ormansızlaşma oranımıza devam edersek, bunun havamızın kalitesi üzerinde ciddi sonuçları olacaktır.

Tüm bu olumsuzlukların önüne geçmek için öncelikle doğru orman yönetimi ve ormansızlaşmanın önüne geçmeliyiz. Orman koruma ve orman yönetim sertifikaları her ne kadar büyük ölçüde işletme ve orman sahiplerinin yararını gözetiyorsa da, FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin sunduğu sertifikasyon programlarının ve diğer orman koruma programların öncelikli amacının dünya ormanlarını korumak ve gözetmek olduğu unutulmamalıdır.