Tekstil için Yenilenebilir Kaynaklar


Küresel tekstil ve moda endüstrisinin değeri 2,5 trilyon dolardan fazladır ve dünya çapında 75 milyondan fazla insanı istihdam etmektedir. Sektör ekonomik kalkınma için bir motordur, ancak bu büyüklükte bir sektör sürdürülebilir kalkınmayla uyumlu olmalıdır.

Tekstil için Yenilenebilir Kaynaklar

Önde gelen birçok marka ve moda konsorsiyumu, tekstil endüstrisi ile ilişkili çevresel ve sosyal etkiler konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Küresel kumaş tüketiminin yaklaşık yüzde 65'i fosil yakıtlardan elde edilen sentetik elyaflardan oluşuyor ve geri kalanının çoğu su ve böcek ilacı yoğun mahsullerden oluşuyor. Bu yüzden kesinlikle sürdürülebilir çözümler ve alternatif malzemeler gereklidir.

Modern ağaç lifleri, sürdürülebilir, yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir tekstiller ve moda sektörünün ekolojik ayak izini azaltmak için kullanabileceği bir dizi malzeme üretmek için kullanılabilir. Yeni teknolojiler, odun hamurunu dairesel bir yaklaşımla liflere dönüştürebilir, kimyasalları yeniden kullanabilir ve sentetik malzemelerin üretilmesi sürecinde gerekli olan su ve enerji miktarlarını azaltabilir.

Yenilenebilir ve sorumlu bir şekilde elde edilen orman lifleri, sürdürülebilir bir tekstil endüstrisi için çözümün bir parçasıdır. Bu yüzden FPC (Orman Koruma Konseyi) ve benzeri oluşumların sunduğu orman yönetim sertifikasyon programları birçok sektör gibi tekstil sektörünüde olumlu etkilemektedir.