Temiz Suyun Korunması


Suyun günlük yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak suyun yüzde 25'inden fazlasının ormanlar tarafından filtrelenip temizlendiği gerçeğini bilen oldukça azdır. Bir bakıma ormanların korunması, temiz suya ulaşımın korunmasına eşdeğerdir.

Temiz Suyun Korunması

Örnek vermek gerekirse, Amerika'da 400 bin dönümden fazla aile  ormanı bulunmaktadır ve kaynak suyu akıntılarının sağlığı için kritik olan ormanlar ve neredeyse 14 milyon dönümlük aile ormanı herhangi bir akarsu seviyesinde sınırlıdır (kaynak suları da dahil olmak üzere alçak seviyeli akarsulara kadar). Basitçe söylemek gerekirse, temiz su için sağlıklı ormanlara ihtiyacımız vardır.

Peki Ormanlar Nasıl Temiz  Su Sağlar?

Sağlıklı ormanlar, yağmur yağdığında doğal bir su filtresi ve depolama sistemi görevi görür. Akıntı akışını düzenlerler ve fazladan su depolayarak taşkınları azaltırlar. Ayrıca, kirletici maddeleri nehirlere ve akarsulara ulaşmadan önce yakalayarak, toprağı yerinde tutarak ve daha sonra nehir ve akarsulardaki erozyonu ve tortu akışını en aza indirerek suyu temiz tutmada hayati öneme sahiptirler. 

Ormanlarda bulunan ağaçlar, doğal süngerler gibi davranırlar, yağışları toplar ve filtreler, yavaş yavaş akarsulara ve nehirlere bırakır ve su kalitesinin korunmasında son derece önemli rol oynarlar. Ormanların suyun filtrasyonuna yardım etme kabiliyeti direkt olarak sağlığımıza ve ekosistemin sağlığına yarar sağlar. Aynı zamanda bir kaynak suyu havzasında ne kadar orman olursa o suyu arıtmanın maliyeti o kadar düşük olur. Ormanlar, bu faydaları, bir dere, göl veya nehir gibi bir su kaynağına ulaşmadan önce topraktaki sudaki çökeltileri ve diğer kirleticileri filtreleyerek sağlar. Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca insan temiz içme suyunu ormanlık havzalardan almaktadır.