Ahşabın Belgelendirilmesi


Ahşabın belgelendirilmesi, yasal, sorumlu, ekolojik olarak sürdürülebilir ormancılık uygulamalarını teşvik ederek ormanları korumanın bir yolu olarak oluşturulmuştur.

Ahşabın Belgelendirilmesi

Ormanların çevresinde ve içinde ekoloji yerine sürdürülebilir bir testere tomrukları kaynağını teşvik eder. Teknik olarak, orman sertifikasyonu 'yer üstü ormancılık operasyonlarının performansının önceden belirlenmiş bir standartlar kümesine göre değerlendirildiği süreçtir'.

Ahşap Sertifikasyon Formları

Sertifikasyon ahşabın sürdürülebilir kaynaktan geldiğine dair üretici iddialarının denetlenerek belgelendirilmesidir. Bu iddialara yönelik faydalı bir yaklaşım, birinci, ikinci veya üçüncü taraf iddiaları olarak da bilinen, iddiayı gerçekte kimin yaptığını değerlendirmektir:

Birinci taraf (veya öz beyanlar), bir şirketin kendi sistemleri ve uygulamalarının dahili değerlendirmesini belirtir (yasal birinci taraf beyanları için gereksinimleri kapsayan uluslararası standart ISO 14021'dir).

İkinci taraf değerlendirmesi, şirketi müşterinin ihtiyaçlarına ve mevcut sözleşme yükümlülüklerine göre değerlendiren bir müşteri veya ticaret birliği gibi ikinci bir tarafın değerlendirmesini gösterir. Bu sistem, şirketi değerlendiren müşteri için biraz yararlı olabilir, ancak diğer şirketler ve / veya ürünlerle karşılaştırmak için uygun değildir.

Üçüncü taraf değerlendirmesi, orman operasyonunu ayrı olarak kabul edilen standartlara göre değerlendirmek için tamamen ayrı bir akredite üçüncü taraf gerektirir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), üçüncü bir tarafı 'söz konusu sorunla ilgili olarak ilgili taraflardan bağımsız olarak kabul edilen kişi veya kuruluş' olarak tanımlar. Yasal birinci taraf beyanları için gereksinimleri kapsayan uluslararası standart ISO 14024'tür).

Gözetim Zinciri (CoC) Sertifikasyonu - Bu, "işleme, dönüştürme, üretim ve dağıtımın tüm ardışık aşamaları dahil olmak üzere, ormandan tüketiciye ham maddeler, işlenmiş malzemeler ve ürünler tarafından izlenen yol" için üçüncü taraf bir güvence sürecidir. CoC aracılığıyla son kullanıcı, yerleşik bir 'kağıt izi' veya bağlantılı sertifika yoluyla, ahşabın geldiği yerden geldiği ve örneğin kereste bahçesinde karıştırılmadığı veya kasıtlı olarak değiştirilmediğine dair güvenceye sahiptir. Herhangi bir güvenilir orman sertifikasyon planının önemli bir bileşenidir. CoC sertifika numarasının geçerliliği, sertifika kuruluşlarının web sitesini ziyaret ederek ve yayınlanan sertifika numarasına göre kontrol edilebilir.

Üçüncü taraf sertifika planları

Üçüncü taraf sertifika programları, sürdürülebilir orman yönetimini teşvik etmede en değerli araç olarak kabul edilmektedir. Üçüncü taraf sertifika programları, Standartlar, Sertifikasyon, Akreditasyon, Etiketleme ve Gözetim Zinciri dahil olmak üzere aynı ana unsurlara sahiptir. Dünyadaki ormanların şu ana kadar yaklaşık olarak % 15'i herhangi bir tanınmış üçüncü taraf planı tarafından onaylanmıştır ve bununla birlikte son birkaç yıl içerisinde orman sertifikasyonuna olan ilgi çoğalarak artmaktadır.

FPC (Orman Koruma Konseyi) orman temelli ürünlerin sertifikasyonunda, ulusal ve uluslararası akreditasyonları ve global arenadaki saygın konumu ile öncü bir kuruluştur.