Gözetim Zinciri Sertifikasyonu (Coc) Temel Gereksinimler


Gözetim Zinciri Sertifikasyonu, ahşap malzemenin sertifikalı bir ormandan tedarik zinciri boyunca herhangi bir noktaya kadar izlenebilirliğini sağlamak için kullanılan mekanizmadır. 

Gözetim Zinciri Sertifikasyonu (Coc) Temel Gereksinimler

Gözetim zinciri sertifikası, ahşap ve odun ürünlerinin sertifikalı bir orman ve tedarikçiden elde edildiğine dair herhangi bir iddiayı doğrulamak için gereklidir.

Gözetim zinciri, esasen bir envanter izleme ve kontrol sistemidir ve sertifikasyonun elde edilmesi, bu sistemin Gözetim Zinciri Standardının gerekliliklerini karşıladığını ve bağımsız, akredite bir sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlendiğini gösterir .

Gözetim zinciri sertifikası almış işletmeler, Sorumlu Ahşap ve / veya FPC sertifikalı ahşap veya ahşap ürünleri belirleyebilir ve sağlayabilir. Bu işletmelerin müşterileri, diğer kaynaklar yerine sertifikalı ormanlardan ve tedarikçilerden ürün talep ederek iyi orman yönetimini ödüllendirebilir ve teşvik edebilir.

Sertifikasyon için Temel Gereksinimler

  • Standarda uygun yönetim sistemlerini uygulamaya koyulması gereklidir. Mevcut yönetim sistemleri, ilgili standartlara uygun olmalıdır.
  • Personelin ilgili konuda eğitilmei gereklidir. Gözetim zincirinin uygulanmasını ve sürdürülmesini etkileyecek görevleri yerine getirmekten sorumlu personeli - alıcılar, pazarlama ve satış personeli - belirlemek, bilgilendirmek ve eğitmek gereklidir. İlgili herkesin gözetim zinciri sertifikasyonunun amacı ve gereksinimleri hakkında uygun bilgiye sahip olmasını sağlamak çok önemlidir.
  • Kaynaklı malzemenin sertifikalı olduğunu doğrulamak için kontroller uygulanmalıdır. Sertifikalı malların üretimi, sertifikalı materyal tedarikini gerektirir - kaynaklı materyalin sertifikalı olduğunu doğrulamak için gerekli kontroller uygulanmalıdır.
  • Sertifikalı ürünlerin üretiminin standartlara uygun olmasını sağlamak için süreçler uygulanmalıdır. Sertifikalı malların üretiminin gözetim zinciri sertifikasyonu gereksinimlerini karşıladığından emin olunmalıdır. Sürecin herhangi bir aşamasında kanıt gerekebilir.
  • Sertifikasyon sürecini kanıtlayan kayıtlar tutulması gereklidir. Tüm sistemlerin standartlar ile uyumlu olduğunu kanıtlamak için kayıtları uygun şekilde saklamak önemlidir.
  • Yıllık iç denetimler gerçekleştirilmelidir. Yılda bir iç denetim yapmak gerekir. Bunlar, harici üçüncü taraf denetimlerine ek olarak sağlanır.