Neden Orman Koruma Sertifikası Almalısınız?


FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikası, yasa dışı kereste ile karşılaşma riskini büyük ölçüde azaltır. Artan sayıda ülke ve bölge - Avrupa Birliği, ABD ve Avustralya dahil - yasa dışı olarak hasat edilmiş kereste ve türev ürünlerin ticaretini ve kullanımını yasaklayan yasalara sahiptir. 

Neden Orman Koruma Sertifikası Almalısınız?

FPC (Orman Koruma Konseyi) tarafından sunulan sertifika, Birleşik Krallık Hükümeti Kereste Tedarik Politikasına uygundur ve zorunlu Avrupa Kereste Yönetmeliğini (EUTR) karşılamak için bir durum tespiti sisteminin parçası olarak kullanılabilir.

FPC (Orman Koruma Konseyi) tarafından sunulan sertifika sayesinde, üretici işletmeler ve orman sahipleri yeni pazarlara erişebilir ve daha güçlü, daha çeşitli bir müşteri tabanı elde edebilir ve böylece gelirleri artırabilir. Perakendeciler ve tedarikçiler itibarlarını güçlendirebilir, etik ve çevresel ürün standartları hakkında güvence sağlayabilir ve kendi müşteri tabanlarıyla daha güçlü bağlar kurabilir.

FPC (Orman Koruma Konseyi), orman ve son kullanıcı arasında bir bağlantı sağlar. Sertifikasyon, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin sorumlu bir kaynaktan geldiğinden emin olmalarını sağlar. FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin güvenilirliği, itibar ve pazarlama olanaklarını artıran büyük bir marka avantajıdır. Yapılan araştırmalara göre insanların % 50'si FPC (Orman Koruma Konseyi) logosunun ne anlama geldiğini biliyor ve % 72'sinin FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikalı ürünleri tercih etme olasılığı çok veya oldukça yüksektir.

FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikasyonu, orman yönetiminde standartları iyileştirmek için bir katalizör görevi görür. FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikasyonu yeni pazarlar açarak ekonomik faydalar; işçilere ve yerel halka sosyal faydalar; biyolojik çeşitlilik ve ekosistemler için çevresel faydalar sağlar.

FPC (Orman Koruma Konseyi), sertifikalı alanlarda ormansızlaşma, orman bozulması ve yasadışı ağaç kesimini yasaklar. Ormanları tarım gibi diğer arazi kullanımlarına dönüştürmekten korumak, ormanın bütünlüğünü koruyan yönetim uygulamalarını başlatmak ve bozulmuş ormanları eski haline getirmek, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunur.