Orman Koruma Sertifikası Ne İşe Yarar?


Orman Koruma sertifikaları, tropikal keresteyi ormansızlaşma ve orman bozulmasından korumanın bir yolu olarak, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi'nden sonra 1990'ların başında ortaya çıktı. 

Orman Koruma Sertifikası Ne İşe Yarar?

Belirli tropikal ormanların yönetimini onaylayarak, bu keresteden yapılan ahşap ürünler, odun ürünlerinin kaynaklarını izlemek ve tüketicilere ürünlerin sürdürülebilir şekilde yönetilen topraklardan gelmesini sağlamak için "sertifikalı" olarak etiketlenebilir. Orman sertifikasyonu o zamandan beri Kuzey Amerika'da ve hemen hemen tüm dünyadaki ahşap üretim bölgelerinde uygulanmaktadır.

Yaklaşık 1 milyar dönüm ormanlık alan yada başka bir deyişle dünya ormanlarının yüzde 11'i sertifikalıdır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde, son veriler, toplam ormanların yaklaşık yüzde 13'ünü temsil eden yaklaşık 95,4 milyon dönümlük alanın en az bir sertifikasyon sistemi ile sertifikalandırıldığını göstermektedir.

Orman Koruma Sertifikasına sahip olmak, orman temelli rün sektöründe piyasadaki en yüksek sosyal ve çevresel standartlara uyduğunuzu gösterir. Orman yönetimi sertifikası, bazı orman yönetimi yasalarını ve düzenlemelerini tamamlar. Bir orman şirketinin yasal, sürdürülebilir bir şekilde ve sürdürülebilir orman yönetimi için dünyaca tanınan standartlara uygun olarak çalıştığına dair güvence sağlar.

Orman sertifikası, sürdürülebilirlik hedefi ile yönetilen araziyi tanımlamaya yarar. Sürdürülebilir ormancılık, bacakların orman yönetiminin ekonomik, ekolojik ve sosyal yönlerini temsil ettiği "üç ayaklı bir tabure" olarak görülebilir. Sertifikasyon aynı zamanda yönetimin gelecekteki ormanın değerini azaltmamasını ve yerel halk için zorluklar yaratmamasını sağlar. Sertifikasyon kesinlikle gönüllülük esasına dayanır ve herhangi bir arazi sahibi katılabilir.

Orman Koruma ve Yönetim Temelli Sertifikasyon sistemleri, tüketicilere satın aldıkları ürünün belirli standartları karşılamasını sağlar. Orman sertifikası, belirli bir ormanın yönetiminin belirli bir standarda göre bağımsız, üçüncü taraf bir değerlendirmesini ifade eder. Ahşap esaslı bir ürün üzerindeki bir sertifika logosu veya etiketi, tüketicileri, bu ürünü üretmek için kullanılan ahşabın sertifikalı bir ormandan olduğu konusunda uyarır.