Orman Yönetim Sertifikası Süreçleri


Orman Yönetim Sertifikasyonu süreci genellikle farklı sertifika türleri ve sertifika programları için değişik şekillerde işleyebilir. Sertifikasyon sistemini seçmeden önce, orman mülkünü sertifikalandırmak isteyen bir arazi sahibinin ilk olarak mevcut üç sertifika sisteminin uygunluğunu, felsefelerini, gereksinimlerini ve maliyetlerini incelemesi gerekecektir.

Orman Yönetim Sertifikası Süreçleri

Orman sertifikasyon sürecindeki ana adımlar şunları içerir:

  • Uygun bir sertifika sistemi seçmek,
  • Sertifika veren kuruluşla iletişim kurmak,
  • Orman ve yönetim faaliyetleriniz hakkında bilgi ve materyal toplamak,
  • Bir doğrulama denetiminden geçmek,
  • Onay raporunun kararla alınması,
  • Gerekli değişiklikleri uygulamak ve
  • Düzenli aralıklarla takip denetimleri planlamak.

Sertifikasyon programına bakılmaksızın, arazi sahibi veya orman yöneticisi o programın standardını karşılamalıdır. Her sertifika programının, bilimsel bilgileri ve geçerli yasaları dikkate alan çeşitli ormancılık ilgileriyle işbirliği içinde geliştirilen kendi standardı vardır. Standart, ormanın sertifikalandırılması için karşılanması gereken kriterleri (veya performans ölçülerini) açıklar. Bu kriterler arasında dokümantasyon (planlar ve kayıtlar) ile dere tamponlarının kurulması, yol düzeninin yönetilmesi ve toprak koşullarının korunması gibi ormandaki eylemler yer alır.

Göstergeler, kriterlerin karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için kullanılır. Doğrulayıcılar, göstergeleri destekleyen kanıtlardır. Bağımsız değerlendiriciler, göstergeleri yönetim kayıtları ve ormandaki performansla karşılaştırarak kriterleri karşılayan doğrulayıcılar (kanıtlar) ararlar. Kriterleri karşılamayan ormanlara, sertifikalandırılabilmeleri için değişiklikleri uygulaması için süre verilebilir. Başarılı sertifikalar bir ila beş yıl için iyi olabilir. Sertifikasyon sistemi yönergelerine dayalı olarak, yeniden denetim süreçleri gereklidir ve belirlenmiş bir zaman çizelgesini takip eder.

Tüm standartlar, sertifikasyon sürecinden önce yürürlükte olması gereken güncel, yazılı bir orman yönetim planı gerektirir. Sertifikasyon sürecini başlatmadan önce, bir arazi sahibi, sürece devam etmeye hazır olup olmadığını değerlendirmek için bir danışmanlık ormancısı ile birlikte çalışmalıdır. Denetim için hazırlık yapmak zaman alır ve ormanın yönetimi, kayıt tutma ve mülkiyetin çeşitli diğer yönlerini seçilen standardın gerekleriyle karşılaştırmak için organize bir yöntem gerektirir.

Tüm sistemler için standartlar su kalitesi, vahşi yaşam ortamı, estetik, biyolojik çeşitlilik ve kimyasal kullanım gibi unsurları kapsar. Çoğunlukla standartlarda tüm araziler için geçerli olmayan kriterler vardır, bu durumda söz konusu standardı karşılama gerekliliği yoktur (örneğin, kimyasal kullanımı olmadığında veya kullanmayı planlamadığında kimyasal kullanımına ilişkin bir standart). Zorlu orman sertifikasyon sistemleri, hem süreç hem de performansla ilgili standartları içerir.

Süreç temelli kriterler, yasaları, politikaları veya prosedürleri ihlal eden faaliyetleri "yakalayacak" sistemleri yerinde inceler. Performansa dayalı kriterler, sahada gerçekte neyin uygulandığını değerlendirir ve bunu standartla karşılaştırır. Denetimden önce arazi sahibine denetim için toplam bir maliyet tahmini sağlanmalıdır. Bazı programlar, onaylayıcıya önceden ödeme yapılmasını gerektirebilir.