Orman Yönetiminin Amacı Nedir?


Orman yönetimi programının en önemli amacı, ulusal ormanların ekolojik olarak sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

Orman Yönetiminin Amacı Nedir?

Yüzyıllar boyunca insanlar orman kaynaklarını kullandılar ve eylemleriyle ormanların ekolojik durumunu etkilediler. Artan nüfus ve daha varlıklı bir toplumla birlikte, ormanlar üzerindeki insan etkisi artmıştır. Bu, ekolojik bütünlüğü sürdürme öncelikli hedefi dahilinde orman kaynakları ve deneyimleri sağlama konusunda önemli bir zorluk teşkil etmektedir. Ulusal orman kerestesini sürdürülebilir bir temelde hasat etmenin yanı sıra, kereste satışları bitki örtüsünü yönetmek için ekonomik bir yol sağlar.

Ulusal orman yönetiminin bir bileşeni olarak kereste hasadını sürdürmek için kritik çevresel nedenler vardır. Örneğin, olgun çam ormanlarında yaşayan, nesli tükenmekte olan bir tür olan kızıl ağaçkakan için devam eden kurtarma çabaları için kereste hasadı gereklidir. Sert ağaçlar daha büyük çamların altında büyüdüklerinde ve kuşların yuva boşluklarını açtıkları seviyeye ulaştığında, yiyecek arama ve oyuklara erişim koşulları uygunsuz hale gelir. Bu koşullar, kontrol edilmeden bırakılırsa, ağaçkakanların boşlukları kullanmasını genellikle durdurur ve tüm kuş kolonileri kaybolabilir. Kereste satışları, kolonileri rahatsız etmeden orta kattaki bitki örtüsünü ortadan kaldıracak ve böylece uygun ağaçkakan habitatını koruyacak şekilde tasarlanmak zorundadır.

Çoğu durumda, orman ekosistemlerimiz hem geçmiş aktif yönetim hem de çevre koruma önlemleri nedeniyle sağlıklı ve işleyen bir durumdadır. Bu ormanlar, oldukça çeşitli ve genellikle benzersiz kaynaklar, fırsatlar ve deneyimler sağlar. Bazı durumlarda ekosistemler, orman yangını, böcekler veya hastalıklar için kabul edilemez kayıp riski olmaksızın sürdürülebilecek bir şekilde çalışmamaktadır. 

Orman Yönetimi, aşırı kalabalık yangına tahammülsüz ağaç türlerini incelterek ve düşük yoğunluklu yangın modellerini eski haline getirmeye çalışarak daha kabul edilebilir ekolojik koşulların geri kazanılmasına yardımcı olmak için ormanların çoğunu aktif olarak yönetir.

Orman Yönetiminde, sağlıklı ormanlar, restorasyonun katkılarının kapsamını belirlemek için yakından takip edilmelidir. Yerel ve peyzaj düzeylerinde ekolojik durumları değerlendirmesi, ekolojik, sosyal ve ekonomik bilgilere dayalı yönetim hedefleri oluşturması ve belirlenmiş bitki örtüsü hedeflerine ulaşmak için mevcut en iyi araçları kullanması önemlidir. 

Her durumda, FPC (Orman Koruma Konseyi) gibi oluşumların öncelikli hedefi, orman arazilerinin uzun vadeli sağlığını korumaktır. Kereste satışlarının yanı sıra yönetim tarafından ateşlenen yangın veya öngörülen doğal ateş gibi diğer bitki örtüsü yönetim araçları bu süreçte önemli bir rol oynar. Sağlıklı ormanların restorasyonu ve bakımı, arazinin sağlığını, çeşitliliğini ve verimliliğini sürdürmenin en iyi yoludur.