Ormansızlaşmanın Etkileri


Ormansızlaşma iklim değişikliği, küresel ısınma ve sera gazı salınımını olumsuz olarak etkiler. Aynı zamanda taşkınlarai yaban hayatın yok olmasına, insanların yaşam kalitesinin düşmesine, okyanusların asidik hale gelmesine ve biyoçeşitliliğin giderek yok olmasına yol açar.

Ormansızlaşmanın Etkileri

İklim Dengesizliği ve İklim Değişikliği

Ormansızlaşma, iklimi de birçok yönden etkiler. Ormanlar gezegenimizin ciğerleridir. Ağaçlar karbondioksit alır ve havaya oksijen ve su buharı salgılar ve bu nedenle tropikal yağmur ormanları aşırı nemlidir.

Ağaçlar ayrıca toprağı nemli tutan gölge sağlar. Bütün bunlar ağaçların yokluğuyla tehlikeye atılıyor. Atmosferik sıcaklıktaki dengesizliğe, daha kuru iklime yol açar , ekoloji için koşulları daha da zorlaştırarak iklim değişikliğine yol açar. 

Bir orman kesildiğinde nem seviyeleri düşer ve kalan bitkilerin kurumasına neden olur. Kuruyan tropikal yağmur ormanları, ormanları hızla yok eden ve insanlara olduğu kadar vahşi hayvanlara da zarar veren yangın hasarını arttırır. Ormanlar ve iklim içsel olarak birbirine bağlıdır. Orman kaybı ve bozulması, değişen iklimimizin hem bir nedeni hem de bir sonucudur. Aynı zamanda, ormansızlaşma kendi kendini sürdürüyor.

Bu nedenle, bu olaylar tehlikelidir ve daha fazla ormansızlaşmayı tetikler. Ayrıca, ağaçların kaybı sel, toprak erozyonu, çölleşme ve daha yüksek sıcaklıkların daha hızlı ve katlanarak gerçekleşmesine izin verir.

Küresel Isınmada Artış

Ağaçlar, küresel ısınmayı kontrol etmede önemli bir rol oynar. Ağaçlar, atmosferdeki dengeyi yeniden sağlamak için sera gazlarını kullanıyor. Sürekli ormansızlaşma ile birlikte, atmosferdeki sera gazlarının oranı artarak küresel ısınma sıkıntılarımızı artırdı.

Sera Gazı Emisyonlarında Artış

Ormanlar, karbondioksit ve diğer zehirli sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte, kesildiklerinde, yakıldıklarında veya başka bir şekilde çıkarıldıklarında karbon kaynağı haline gelirler.

Toprak Erozyonu

Ağaçlar, atmosfere su buharını geri döndürmeye devam ettikleri için yerel su döngülerimiz için de çok önemlidir. Yağmur suyu toprakta süzülürken toprak nemli kalır.

Ağaçlar olmadan erozyon sıklıkla meydana gelir ve araziyi yakındaki nehirlere ve derelere sürükler. Ormanlar, doğanın su arıtma tesisleri olarak hizmet vermektedir. Toprak erozyonu, toprağı su kaynağına sızan ve içme suyumuzun kalitesine zarar veren kirletici maddelere maruz bırakır.

Taşkınlar 

Yağmur yağdığında ağaçlar köklerinin yardımıyla büyük miktarda suyu emer ve depolar. Kesildiklerinde su akışı bozulur ve toprak su tutma kabiliyetini kaybeder. Bazı bölgelerde sellere, bazılarında kuraklıklara yol açar.

Yaban Hayatının Yok Olması ve Habitat Kaybı

Ağaçların büyük ölçüde kesilmesi nedeniyle çeşitli hayvan türleri kaybolur. Yaşam alanlarını kaybederler ve ayrıca yeni bir yere taşınmaya zorlanırlar. Hatta birçoğunun nesli tükenmek üzere.

Dünyamız, son birkaç on yılda sayısız bitki ve hayvan türünü kaybetti. Brezilya Amazonları üzerine yapılan bir araştırma, tahmin edilen yok oluşların % 90'ının önümüzdeki 40 yıla kadar gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

Asidik Okyanuslar

Ormansızlaşma ve yanan fosil yakıtlar nedeniyle atmosferdeki artan karbondioksit seviyeleri okyanuslarımızı daha asidik hale getiriyor. Sanayi Devrimi'nden bu yana sahiller halihazırda yüzde 30 daha asidik hale geldi ve okyanus türlerini ve ekosistemleri aşırı risk altında bıraktı.

Yaşam Kalitesinde Düşüş

Dünyanın her yerindeki milyonlarca insan, avcılık, küçük ölçekli tarım, toplayıcılık ve ilaç için ormanlara muhtaç. Tropikal ormanlarda lateks, mantar, meyve, sert kabuklu yemişler, doğal yağlar ve reçineler gibi günlük kullandığımız malzemeler bulunmaktadır. 

Ormansızlaşma, milyonlarca insanın hayatını altüst ediyor. Güneydoğu Asya'da ormansızlaşma sosyal çatışmalara ve göçe katkıda bulundu. Brezilya'daki yoksul insanlar, köylerinden soya tarlalarına, taciz edildikleri ve insanlık dışı koşullarda çalışmaya zorlandıkları silah zoruyla çekildi.

Gelecekte Gıda Güvensizliği

Yiyecekler için ormansızlaşma, gelecekte gıda güvensizliğine neden olabilir. Şu anda, gıda üretimi için kullanılan tüm arazinin % 52'si toprak erozyonundan orta veya ciddi derecede etkilenmiştir. Uzun vadede, verimli toprak eksikliği, düşük verim ve gıda güvensizliğine yol açabilir. 

Biyoçeşitlilik Kaybı

Ormansızlaşma, büyük bir biyolojik çeşitlilik kaybına yol açar. Küresel biyolojik çeşitliliğin yaklaşık % 80'i tropikal yağmur ormanlarında bulunmaktadır. Ormanlar sadece yaban hayatı için habitat sağlamakla kalmaz, aynı zamanda tıbbi korumayı da destekler.

Orman, çok çeşitli türleri korumak için kritik bir ortam görevi görür. Aynı zamanda temiz su üretiminden, kirleticilerin uzaklaştırılmasından ve besin maddelerinin geri dönüştürülmesinden sorumlu olan mikrobiyal topluluğu yok eder.