FPC, Orman Ortaklıklarını Destekliyor


Ormanların çok işlevli rolü göz önüne alındığında, Orman Ortaklıkları ormanları kapsamlı ve entegre bir şekilde ele alacak ve yerel toplulukların ve yerli halkların özel ihtiyaçlarını dikkate alacaktır. 

FPC, Orman Ortaklıklarını Destekliyor

Amaçları, ormanların sürdürülebilir kullanımı ve yönetimini korumak, eski haline getirmek ve sağlamak, iyi orman yönetişimini teşvik etmek, orman temelli değer zincirlerini güçlendirmek, istikrarlı ve yasal iş ortamlarını teşvik etmek ve orman ürünleri ve diğer emtia ticaretinin sürdürülebilirliğini sağlamak olacaktır.

Orman Ortaklıkları, Avrupa Yeşil Anlaşması önceliklerinin yanı sıra, yoksulluğun azaltılması ve insan hakları dahil olmak üzere AB'nin kalkınma işbirliği hedeflerini yerine getirecek ve özellikle iklim değişikliğine ilişkin BM çerçeve sözleşmesi bağlamında AB'nin uluslararası taahhütlerinin ele alınmasına katkıda bulunacaktır.

FPC (Orman Koruma Konseyi), çeşitli organizasyonlar oluşturarak orman koruma ve ormansızlaşmayı engelleme bilincini oluşturmayı hedeflerken, aynı zamanda ormanları koruyacağına inandığı her türlü organizasyona dahil olmaya çalışmaktadır.