Gözetim Zinciri Standardı


FPC (Orman Koruma Konseyi) standardı, orman bazlı ürünler için bir şirketin FPC sertifikası alabilmek için karşılaması gereken koşullar olan gözetim zinciri sertifikasyonu gerekliliklerini ortaya koymaktadır. Ek olarak, bu standart sağlık, güvenlik ve işçilik konularında minimum gereklilikleri içerir.

Gözetim Zinciri Standardı

Ormancılık ürün gözetim zinciri (CoC) sertifikasyonu, ticaretini yaptığınız veya kullandığınız ahşabın iyi yönetilen ormanlardan veya diğer kontrollü kaynaklardan geldiğini göstermenizi sağlar. FPC Gözetim Zinciri, orman temelli ürünleri sürdürülebilir kaynaklardan nihai ürüne kadar takip ederek ormandan pazara olan bağlantıyı kurar. Gözetim Zinciri (CoC) Standardı, hammadde üretiminden tüketime kadar tüm aşamaları içeren bir ürünün tedarikiyle ilgilidir. Sorumlu bir şekilde kaynak sağladığınızın ve ticaret yaptığınızın kanıtı - uygunluk iddialarının tedarik zinciri boyunca izlenebileceğine dair güvence sağlar.

Gözetim zinciri standartlarının uygulanması, ahşap ve odun ürünlerinin sertifikalı bir orman ve tedarikçiden elde edildiğine dair herhangi bir iddiayı doğrulamak için gereklidir. Gözetim zinciri standartları, esasen bir envanter izleme ve kontrol sistemini içerir ve sertifikasyonun elde edilmesi, bu sistemin Gözetim Zinciri Standardının gerekliliklerini karşıladığını ve bağımsız, akredite bir sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlendiğini gösterir.

FPC Gözetim Zinciri standardı sürdürülebilir / sertifikalı hacimlerin izlenmesini, izlenebilir bilgilerin bir sonraki tedarik zinciri adımına aktarılmasını sağlar ve şirketlerin ürünle ilgili iddialarda bulunmasına olanak tanır.