Orman Denetim Standartları


Orman yönetimi değerlendirmeleri için FPC (Orman Koruma Konseyi) tarafından geliştirilen standartlar, sertifikasyon programı oluşturulurken geçerli orman yönetim standardının tm kriterleri için doğrulama araçlarına ilişkin gözlemlerine dayanmaktadır.

Orman Denetim Standartları

Standart uygulanırken, dökümantasyon ve kayıtların incelenmesi, saha gözlemleri ve yöneticiler, çalışanlar, yükleniciler ve diğer paydaşlarla yapılan görüşmeler vb. gibi kriterler doğrulama kontrolleri içerisinde yer alır.

Orman Yönetim sertifikasyonu, program kapsamındaki herhangi bir orman yönetim biriminde geçerli orman yönetim standardı gerekliliklerine uygunlukta bir başarısızlık olmadığına dair bir güvence sağlamaktadır. Sertifikasyon programı kapsamında uygulanan standartlar doğrultusunda ilgili denetim mekanizması, değerlendirilecek orman alanını bir veya daha fazla orman yönetim birimi açısından analiz etmekte ve belirtilen orman yönetim standardının tüm gerekliliklerinin, değerlendirme kapsamı dahilindeki her orman yönetim biriminde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sisteminin mevcut olduğunu teyit etmektedir.

FPC (Orman Koruma Konseyi), geçerli orman yönetim standardında belirtilen performans eşiklerinde bir uygunsuzluk olmadığını doğrulamak için ulusal ve uluslararası arenada kabul görmüş kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapar. Orman Koruma Konseyi (FPC) tarafından geliştirilen orman koruma standartları, orman yönetim birimi seviyesinde uygulama için tasarlanmıştır.

Değerlendirme süresi, seçilen orman yönetim birimlerinin sayısına, yönetimin karmaşıklığına, sosyal ve çevresel koşullara, alanların sayısına, kayıtlara ve belgelere göre değişmektedir.