Orman Koruma Proje Yönetim Standardı


Doğal Orman Standardı, ormansızlaşma ve bozulma riski altında olan geniş doğal orman alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Orman Koruma Proje Yönetim Standardı

Bu ormanların yüksek ekolojik öneme sahip olması muhtemel olduğundan, projenin biyolojik çeşitlilik yönetimi unsuru, projenin olumlu bir etkiye sahip olmasını sağlamak açısından hayati önem taşımaktadır. Yönetim planının biyolojik çeşitlilik bölümü, proje bölgesi için iyi uygulamalarla tutarlı olmalı ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Küresel İstilacı Türler Programı ve Orman Eğilimleri tarafından yayınlanan kılavuzun uygulanabilirliğini dikkate almalıdır.

İlgili proje, projenin varlığından kaynaklanan 'net biyoçeşitlilik kaybının', proje olmadan bir temel duruma kıyasla olmamasını sağlamalıdır. Standart, bunu başarmak için, projelerin proje bölgesindeki mevcut biyoçeşitliliği korumak için uygun önlemleri almasını gerektirir. Projenin biyoçeşitlilik politikası, proje alanı içinde ve çevresinde bulunan ekosistemler ve türler ve biyolojik çeşitlilik kaybının olası nedenleri ile bilgilendirilecektir. 

Standart, proje sahiplerinin şunları sağlamasını gerektirir: 

  • Proje alanındaki önemli endemik flora ve faunanın açıklayıcı bir özeti.
  • Proje alanındaki endemik türlerin karşı karşıya olduğu tehditlerin bir özeti.
  • Biyoçeşitliliğe yönelik bu tehditleri azaltmak için tasarlanan projenin habitat kaybını azaltma faaliyetlerinin bir açıklaması.
  • Projenin biyolojik çeşitlilik etkileri, Normatif Biyoçeşitlilik Metriği kullanılarak değerlendirilmelidir.

Proje alanındaki biyolojik çeşitliliğe yönelik tehditler belgelenmelidir. Bu bölüm, projenin biyoçeşitliliğe yönelik tanımlanmış tehditleri nasıl azaltabileceğine dair bazı rehberlik örnekleri sunmaktadır.

Proje alanı içerisinde başka tehditler de olabilir; ve bunlar tanımlanmalı, belgelenmeli ve uygun olan yerlerde ele alınmalıdır. Bu kategorilerde toplanan bilgiler ve potansiyel tehditleri azaltmak için proje tarafından uygulanan önlemlerin kapsamı yönetim planına kaydedilmelidir.