Orman Koruma Standartlarının Temelleri


FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin geliştirdiği standartların temelinde su kalitesinin korunması, tehlikeli kimyasalların yasaklanması, yerli halkın ve yerel toplulukların geleneksel haklarını korunması, ekosistemin korunması gibi ilkeler yer alır. 

Orman Koruma Standartlarının Temelleri

FPC (Orman Koruma Konseyi), nehirler, göller ve diğer su kütlelerinin doğrudan dahil olduğu, kanunların veya endüstri temelli en iyi yönetim kılavuzlarının su kalitesini korumak için yetersiz olduğu durumlarda erozyon ve kimyasal akışa karşı genişletilmiş koruma belirleyen tek standarttır.

FPC (Orman Koruma Konseyi), doğal denge üzerinde herhangi bir etkisi olan tüm tehlikeli kimyasalları yasaklar. Bu bağlamda FPC (Orman Koruma Konseyi) hala yaygın olarak kullanılan en tehlikeli pestisitlerin, herbisitlerin ve diğer kimyasalların bazılarının kullanımını yasaklayan yegane standartlardan birini oluşturmaktadır.

FPC (Orman Koruma Konseyi) standartları, biyolojik çeşitlilik açısından zengin doğal ormanların monokültür plantasyonlarına veya orman dışı kullanımlara dönüştürülmesi de dahil olmak üzere ormansızlaşmayı kısıtlar.

FPC (Orman Koruma Konseyi) standartları, ekolojik işlevlerin ve değerlerin hasattan sonra bozulmadan kalmasını gerektiren nadir standartlardan birine sahiptir. Ormanın ekolojik bütünlüğünü tehdit ettikleri yerlerde geniş kesimlere izin vermez. Bunun yanı sıra nadir yaşlı büyüme gibi yüksek koruma değeri olan ormanları korur.

FPC (Orman Koruma Konseyi) standartları, yüksek koruma değeri olan ormanları korumak için açık gereksinimlere sahiptir. Bu bağlamda tüm orman yönetim sertifikasyon programları arasında öncüdür.