Orman Yönetim Standardı


FPC (Orman Koruma Konseyi)'nin uyguladığı orman yönetim standardı, su kalitesini, biyolojik çeşitliliği, yaban hayatı habitatını, risk altındaki türleri ve olağanüstü koruma değerine sahip ormanları korumaya yönelik önlemleri içerir. 

Orman Yönetim Standardı

Orman Yönetimi Standardı, ormanlık alanlara sahip olan veya ormanı yöneten tüm kuruluşlar için geçerlidir. Sertifika alabilmek için orman operasyonları, yetkin ve akredite sertifika kuruluşları tarafından bağımsız denetimlere tabi tutulmalıdır.

FPC (Orman Koruma Konseyi), sorumlu orman yönetimini sürekli olarak iyileştirmeye kararlıdır. FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikalı kuruluşlar, sertifikalı arazilerdeki sulak alanları ve nehir kıyısı bölgelerini yönetmek ve korumak için önlemlerle birlikte geçerli su kalitesi yasalarını ve düzenlemelerini karşılamalı veya aşmalıdır. Orman faaliyetlerinden kaynaklanan habitat ve biyolojik çeşitlilik etkilerini sürekli olarak değerlendirmelidirler - bu da habitat kalitesinin iyileştirilmesine ve tehlikede olan veya kritik derecede tehlikede olan türlerin korunmasına yol açar. 

FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikalı kuruluşlar, kendileri için geçerli olan kapsamlı ormancılık yasalarına uymalı ve sertifikalı arazilerinde sorumlu ormancılık uygulamaları yapmalıdır. FPC (Orman Koruma Konseyi), tüm ormanlık alanlarda ormancılık uygulamalarını geliştirmeye kararlıdır. Felsefesi, sağlıklı, üretken ormanların muazzam çevresel, sosyal ve ekonomik faydalar sağlaması ve ağaçlarda, toprakta ve biyokütlede karbon emip depolayarak iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmesidir.

FPC (Orman Koruma Konseyi) Orman Yönetim Standardı, Yerli Halkların haklarını tanımak ve bunlara saygı duymak için yeni bir hedef içermektedir. Bu hedef, kamu arazilerinde Yerli ve Kabile haklarına ve değerlerine saygı ile ilgili mevcut FPC (Orman Koruma Konseyi) orman yönetimi gereksinimlerini yansıtır, ancak şimdi özel araziler için gelişmiş hükümlere sahiptir. FPC (Orman Koruma Konseyi) sertifikalı kuruluşlar, orman yönetimi ile ilgili geleneksel uygulamalarını daha iyi anlamak için yerel Yerli ve Kabile gruplarıyla iletişim kurmaya ve işbirliği yapmaya teşvik edilir.