Sorumlu Ahşap Standartlarının Değerlendirilmesi


Sorumlu ahşap standardı değerlendirmesi, orman yönetimi işletmeleri için, orman yönetim birimi seviyesinde ilgili kriterlere bağlı şekilde uygulanmak üzere tasarlanmıştır. FPC (Orman Koruma Konseyi) tarafından sağlanan sertifikasyon kapsamında, herhangi bir orman yönetim biriminde standart gerekliliklerine uyumda herhangi bir sorun olmadığına yönelik güvence sağlamaktadır.

Sorumlu Ahşap Standartlarının Değerlendirilmesi

Sorumlu Ahşap standartlarının geliştirme süreci açık ve titiz bir şekilde tanımlanmıştır ve uluslararası kabul görmüş üç ilkeye dayanmaktadır:

Standartlar oluşturulurken sürecin açık ve şeffaf olması son derece önemlidir. Bu bağlamda standartların hazırlanmasında şeffaflık çok önemlidir. Şeffaflık, her eylemin köklü bir prosedürü takip etmesi gerektiği anlamına gelir; prosedürün tüm taraflar için adil olduğunu; ve standardizasyon sürecindeki her adımın açık ve incelemeye açık olduğunu gösterir.

Standardizasyonda fikir birliği, birçok farklı ve bazen karşıt menfaatlerden oluşan bir yönetim grubunun, bir standardın içeriği ve gereksinimleri hakkında genel bir anlaşmaya varması sürecidir. Bu, bir bütün olarak toplumumuzun ihtiyaçlarına ve değerlerine en iyi uyan bir standart üretir ve çeşitli tarafların temsil edilmesi nedeniyle, geniş bir topluluk kabulü sağlanır.

Kereste ve ahşap ürünler potansiyel olarak tasarımcıların belirleyebileceği en sürdürülebilir ürünler arasındadır. Ayrıca çevre açısından en yıkıcı olanlar arasında da olabilirler. Kereste ve ahşap ürünlerle tasarım yapan ve bunları belirleyenlerin karşılaştığı zorluk, ürünlerin önceki veya sonraki kategoriye girip girmediğini belirlemektir.

Birçok ithal ahşap ürün, doğrulanması zor çevresel iddialarla birlikte gelir ve küresel olarak ormanlarda yönetim uygulamalarının ekolojik ve sosyal sürdürülebilirliği konusunda çeşitli görüşler vardır. Bu bağlamda FPC (Orman Koruma Konseyi) tarafından oluşturulan standartlar kadar, bu standartların titizlikle değerlendirilmesi de son derece önemlidir.